۸:۵۶:۴۵ - چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷
تجدید حیات طبیعت آیه‌ای از آیات الهی است
تجدید حیات طبیعت آیه‌ای از آیات الهی است
گروه معارف- زنده شدن دوباره طبیعت در آیات و درس‌های آن در قرآن بارها مطرح شده است و آنچه را که به ذهن تداعی می‌کند و آنچه را که به ذهن تداعی می کند این است که تجدید حیات طبیعت آیه‌ای از آیات الهی است.


گروه معارف- زنده شدن دوباره طبیعت در آیات و درس‌های آن در قرآن بارها مطرح شده است و آنچه را که به ذهن تداعی می‌کند و آنچه را که به ذهن تداعی می کند این است که تجدید حیات طبیعت آیه‌ای از آیات الهی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه