۱۵:۱۸:۳۱ - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
تجلیل از فرزندان ساعی زندانیان
تجلیل از فرزندان ساعی زندانیان
انجمن حمایت از زندانیان کرمانشاه با حضور مدیر کل زندان های استان از فرزندان ساعی زندانیان تجلیل کرد.


انجمن حمایت از زندانیان کرمانشاه با حضور مدیر کل زندان های استان از فرزندان ساعی زندانیان تجلیل کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه