۲۳:۱۴:۱۲ - پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در کرمانشاه
تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در کرمانشاه
از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت استان کرمانشاه با حضور تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی کشور تجلیل به عمل آمد.


از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت استان کرمانشاه با حضور تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی کشور تجلیل به عمل آمد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه