۱۱:۱۴:۱۴ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
تحصيل علم برای خدمت به جامعه عبادت است
تحصيل علم برای خدمت به جامعه عبادت است
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در اداره تعاون روستایی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: هر چه عبادت جنبه الهی داشته باشد این عبادت بیشتر موردپذیرش خداوند قرار می‌گیرد و اثرات سازنده و نقش‌آفرین آن در اجتماع غیرقابل‌انکار است.


مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در اداره تعاون روستایی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: هر چه عبادت جنبه الهی داشته باشد این عبادت بیشتر موردپذیرش خداوند قرار می‌گیرد و اثرات سازنده و نقش‌آفرین آن در اجتماع غیرقابل‌انکار است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه