۱۷:۱۲:۱۵ - چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
تخصیص سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای عشایر کشور
تخصیص سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای عشایر کشور
قندالی بابیان این مطلب که از سال ۶۶ تا ۸۷ جمعیت عشایری ثابت بوده و تغییرات چندانی نداشته است، گفت: سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای عشایر کشور تخصیص می‌یابد و امیدواریم امسال نیز این مبلغ پرداخت گردد.

قندالی بابیان این مطلب که از سال ۶۶ تا ۸۷ جمعیت عشایری ثابت بوده و تغییرات چندانی نداشته است، گفت: سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای عشایر کشور تخصیص می‌یابد و امیدواریم امسال نیز این مبلغ پرداخت گردد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه