۱۴:۱۱:۵۷ - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تدوین بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر برای حل مشکلات بیمه و غذا/ اعتبارات برای بیمه فعالین فرهنگی کشور محدود است
تدوین بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر برای حل مشکلات بیمه و غذا/ اعتبارات برای بیمه فعالین فرهنگی کشور محدود است
سید عباس صالحی از تدوین بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه خبر داد و گفت: معاونت مطبوعاتی جدید در حال تدوین بسته حمایتی جدید اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه است.

سید عباس صالحی از تدوین بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه خبر داد و گفت: معاونت مطبوعاتی جدید در حال تدوین بسته حمایتی جدید اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه