۸:۲۱:۳۸ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
تذکر لسانی وظیفه همگانی یک تکلیف است
تذکر لسانی وظیفه همگانی یک تکلیف است
فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه گفت: تذکر لسانی وظیفه همگانی یک تکلیف است که باید همه به آن توجه داشته باشیم.


فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه گفت: تذکر لسانی وظیفه همگانی یک تکلیف است که باید همه به آن توجه داشته باشیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه