9:59:57 - دوشنبه 30 آوریل 2018
ترخیص پرونده بالغ بر ۷۰۰۰ واحد مسکونی مناطق زلزله زده کرمانشاه از سازمان نظام مهندسی کشور
ترخیص پرونده بالغ بر ۷۰۰۰ واحد مسکونی مناطق زلزله زده کرمانشاه از سازمان نظام مهندسی کشور
طی روزهای گذشته گزارشی به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص فعالیت مهندسان طراح و ناظر در منطقه زلزله زده کرمانشاه داده شد. در این گزارش از کندی کارانتقاد شد وبه نظرمی رسید که اقداماتی که توسط سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه و دفتر نمایندگی شهرستان سرپل ذهاب تعهد شده باید با سرعت

طی روزهای گذشته گزارشی به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص فعالیت مهندسان طراح و ناظر در منطقه زلزله زده کرمانشاه داده شد. در این گزارش از کندی کارانتقاد شد وبه نظرمی رسید که اقداماتی که توسط سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه و دفتر نمایندگی شهرستان سرپل ذهاب تعهد شده باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه