۹:۵۹:۵۷ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
ترخیص پرونده بالغ بر ۷۰۰۰ واحد مسکونی مناطق زلزله زده کرمانشاه از سازمان نظام مهندسی کشور
ترخیص پرونده بالغ بر ۷۰۰۰ واحد مسکونی مناطق زلزله زده کرمانشاه از سازمان نظام مهندسی کشور
طی روزهای گذشته گزارشی به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص فعالیت مهندسان طراح و ناظر در منطقه زلزله زده کرمانشاه داده شد. در این گزارش از کندی کارانتقاد شد وبه نظرمی رسید که اقداماتی که توسط سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه و دفتر نمایندگی شهرستان سرپل ذهاب تعهد شده باید با سرعت

طی روزهای گذشته گزارشی به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص فعالیت مهندسان طراح و ناظر در منطقه زلزله زده کرمانشاه داده شد. در این گزارش از کندی کارانتقاد شد وبه نظرمی رسید که اقداماتی که توسط سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه و دفتر نمایندگی شهرستان سرپل ذهاب تعهد شده باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه