۱۳:۲۳:۴۴ - یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به عشایر نمی‌رسد
تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به عشایر نمی‌رسد
حسن احمدی در شورای عشایری استان کرمانشاه اظهار داشت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به نام عشایر ولی به کام عشایر نیست. شعار سال: رئیس سازمان امور عشایری گفت:  تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به عشایر نمی‌رسدگفت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به نام عشایر ولی به کام عشایر نیست.حسن احمدی در

حسن احمدی در شورای عشایری استان کرمانشاه اظهار داشت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به نام عشایر ولی به کام عشایر نیست.

شعار سال: رئیس سازمان امور عشایری گفت:  تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به عشایر نمی‌رسدگفت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به نام عشایر ولی به کام عشایر نیست.
حسن احمدی در شورای عشایری استان کرمانشاه اظهار داشت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به نام عشایر ولی به کام عشایر نیست.

رئیس سازمان امور عشایری گفت: ۸۵ درصد تسهیلاتی که سازمان امور عشایر ایران به متقاضیان پرداخت می‌کند از محل ماده ۱۰ و ۱۲ تسهیلات ارزان قیمت خشکسالی جذب شده است.

احمدی با بیان اینکه ۴۰میلیارد تومان به اعتبارات تنش آبی عشایر اختصاص یافته  افزود: ۷۰ درصد آن یکجا جذب شده است.

رئیس سازمان امور عشایری گفت: ۴۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات راهداری عشایر از جمله تانکرهای آبرسان و خودروهای کمکی برای جاده‌های سخت گذر و سایر تجهیزات و امکانات هزینه شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، کدخبر: ۱۸۰۶۳۰۹ ، www.tasnimnews.com
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه