۱۱:۵۰:۲۵ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
تشدید نظارت کارشناسان بهداشت برمراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی
تشدید نظارت کارشناسان بهداشت برمراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:: نظارت کارشناسان بهداشت برمراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی در ماه رمضان تشدید می‌شود.


معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:: نظارت کارشناسان بهداشت برمراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی
در ماه رمضان تشدید می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه