۹:۰۵:۱۱ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
تشریح اقدامات بسیج سازندگی هرسین در عرصه های اقتصادی و فرهنگی
تشریح اقدامات بسیج سازندگی هرسین در عرصه های اقتصادی و فرهنگی
فرمانده سپاه ناحیه هرسین گفت: مبلغ سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تسهیلات با کارمزد ۱۰% به متقاضیان و واجدان شرایط فعالیت در عرصه های اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی و ایجاد و توسعه و خارج کردن از رکود در بسیاری واحد های تولیدی و مشاغل خانگی پرداخت شده است.


فرمانده سپاه ناحیه هرسین گفت: مبلغ سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تسهیلات با کارمزد ۱۰% به متقاضیان و واجدان شرایط فعالیت در عرصه های اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی و ایجاد و توسعه و خارج کردن از رکود در بسیاری واحد های تولیدی و مشاغل خانگی پرداخت شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه