۱۲:۰۷:۰۲ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
تشریح عملکرد ۱۲ ماهه فعالیت‌های قرآنی سال ۹۶ کرمانشاه
تشریح عملکرد ۱۲ ماهه فعالیت‌های قرآنی سال ۹۶ کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- عملکرد ۱۲ ماهه فعالیت‌های قرآنی سال ۹۶ کرمانشاه از سوی رئیس اداره امور قرآنی استان تشریح شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- عملکرد ۱۲ ماهه فعالیت‌های قرآنی سال ۹۶ کرمانشاه از سوی رئیس اداره امور قرآنی استان تشریح شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه