۱۴:۲۷:۱۱ - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
تشکیل اتحادیه قرآن استان کرمانشاه تجلی وفاق و همدلی بود
تشکیل اتحادیه قرآن استان کرمانشاه تجلی وفاق و همدلی بود
گروه فعالیت‌های قرآنی: کرمیان در جلسه‌ انتخاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه قرآنی استان، تشکیل اتحادیه قرآن کرمانشاه را تجلی وفاق و همدلی قرآنیان دانست.

گروه فعالیت‌های قرآنی: کرمیان در جلسه‌ انتخاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه قرآنی استان، تشکیل اتحادیه قرآن کرمانشاه را تجلی وفاق و همدلی قرآنیان دانست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه