۱۵:۲۸:۱۷ - شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
تشکیل جلسات قرآنی منازل در شهر کرمانشاه
تشکیل جلسات قرآنی منازل در شهر کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ جلسات قرآنی منازل در شهر کرمانشاه تشکیل و به صورت هفتگی و ماهانه برگزار می‌شود.


گروه فعالیت‌های قرآنی ــ جلسات قرآنی منازل در شهر کرمانشاه تشکیل و به صورت هفتگی و ماهانه برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه