۱۸:۱۹:۰۱ - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
تصویب ۲۵ طرح و پروژه جدید برای استان کرمانشاه
تصویب ۲۵ طرح و پروژه جدید برای استان کرمانشاه
رئیس جمهور : یک هزار و ۷۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۲۵ طرح و پروژه جدید در استان کرمانشاه تخصیص داده می شود.


رئیس جمهور : یک هزار و ۷۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۲۵ طرح و پروژه جدید در استان کرمانشاه تخصیص داده می شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه