۸:۵۳:۱۱ - جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
 تعداد “تخت‌های بیمارستانی” استان کرمانشاه باید ۲ برابر شود
 تعداد “تخت‌های بیمارستانی” استان کرمانشاه باید ۲ برابر شود
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سرانه تخت بیمارستانی استان را ۱.۴ تخت به ازاء هر هزار نفر جمعیت اعلام کرد و گفت: نیاز است تعداد تخت‌های بیمارستانی استان دو برابر شود.


معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سرانه تخت بیمارستانی استان را ۱.۴ تخت به ازاء هر هزار نفر جمعیت اعلام کرد و گفت: نیاز است تعداد تخت‌های بیمارستانی استان دو برابر شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه