۱۰:۵۲:۳۴ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد فوتی های قارچ سمی در کرمانشاه ۵ نفر شد
تعداد فوتی های قارچ سمی در کرمانشاه ۵ نفر شد
۱۵۷ نفر از مصدومان تاکنون پس از مداوا از بیمارستان مرخص و تعدادی نیز به دلیل نیاز حاد به پیوند کبد به شیراز منتقل شدند.

۱۵۷ نفر از مصدومان تاکنون پس از مداوا از بیمارستان مرخص و تعدادی نیز به دلیل نیاز حاد به پیوند کبد به شیراز منتقل شدند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه