۱۸:۲۷:۰۱ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
تعرفه حمل‌ونقل کامیون داران کرمانشاه ۲۰ درصد افزایش یافت/برخورد جدی با کسانی که به اسم کامیون داران اغتشاش می‌کنند
تعرفه حمل‌ونقل کامیون داران کرمانشاه ۲۰ درصد افزایش یافت/برخورد جدی با کسانی که به اسم کامیون داران اغتشاش می‌کنند
بهمن خسروانی گفت: در پی اعتراضات روز گذشته جمعی از کامیون داران کرمانشاه نسبت به وضعیت کاریشان، وضعیت بیمه تأمین اجتماعی آنان به حالت گذشته برگشته و ۲۰ درصد نیز به هزینه حمل‌ونقل آن‌ها اضافه می‌شود.

بهمن خسروانی گفت: در پی اعتراضات روز گذشته جمعی از کامیون داران کرمانشاه نسبت به وضعیت کاریشان، وضعیت بیمه تأمین اجتماعی آنان به حالت گذشته برگشته و ۲۰ درصد نیز به هزینه حمل‌ونقل آن‌ها اضافه می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه