۱۱:۵۶:۲۴ - سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعلیم و تربیت باید با استعدادهای عالی فطری هماهنگ باشد
تعلیم و تربیت باید با استعدادهای عالی فطری هماهنگ باشد
گروه معارف- استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعلیم و تربیت اموری را در زندگی انسان شکل می‌دهد و باید با استعدادهای عالی فطری هماهنگ باشد.


گروه معارف- استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعلیم و تربیت اموری را در زندگی انسان شکل می‌دهد و باید با استعدادهای عالی فطری هماهنگ باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه