۱۳:۵۵:۲۸ - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
تفاهم نامه فرهنگی به امضاء وزیر فرهنگ و استاندار کرمانشاه رسید
تفاهم نامه فرهنگی به امضاء وزیر فرهنگ و استاندار کرمانشاه رسید
سیدعباس صالحی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و هوشنگ بازونداستاندار کرمانشاه تفاهم نامه همکاری در حوزه فرهنگ و هنر را امضا کردند


سیدعباس صالحی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و هوشنگ بازونداستاندار کرمانشاه تفاهم نامه همکاری در حوزه فرهنگ و هنر را امضا کردند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه