16:02:54 - چهارشنبه 11 دسامبر 2019
تقدير وزير صمت از رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه
تقدير وزير صمت از رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه
وزير صنعت، معدن و تجارت طي ارسال لوحي، از تلاش هاي رييس سازمان صنعت معدن تجارت استان کرمانشاه تقدير به عمل آورده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه