۱۳:۲۵:۰۶ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
تقدیر وزیر راه و شهر سازی از عملکرد شریفی در کرمانشاه
تقدیر وزیر راه و شهر سازی از عملکرد شریفی در کرمانشاه
آخوندی وزیر راه و شهر سازی از مسعود شریفی مدیر کل راه و شهرسازی در راستای استقرار سامانه یکپارچه مالی تقدیر کرد.


آخوندی وزیر راه و شهر سازی از مسعود شریفی مدیر کل راه و شهرسازی در راستای استقرار سامانه یکپارچه مالی تقدیر کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه