۹:۱۰:۴۹ - جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
تمامی خدمات تامین اجتماعی باید بدون فوت وقت انجام پذیرد
تمامی خدمات تامین اجتماعی باید بدون فوت وقت انجام پذیرد
مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه گفت: مراجعه مردم به مراکز درمانی تامین اجتماعی بخاطر کیفیت بالای مراکز درمانی این سازمان است.


مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه گفت: مراجعه مردم به مراکز درمانی تامین اجتماعی بخاطر کیفیت بالای مراکز درمانی این سازمان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه