12:04:22 - چهارشنبه 31 ژانویه 2018
تمام مالکیت‌های دنیا فانی است
تمام مالکیت‌های دنیا فانی است
نماینده، ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه در نشست درس اخلاق گفت: تمام مالکیت‌های دنیایی فانی است و انسان هیچ یک از اعتبارات دنیا، حتی بزرگترین عمارت‌ها را نمی‌تواند با خود ببرد. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  صرف اعتبار ۵۶ میلیاردتومانی برای طرح گرمسیری/هنوز در ابتدای راهیم
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه