۱۲:۰۴:۲۲ - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
تمام مالکیت‌های دنیا فانی است
تمام مالکیت‌های دنیا فانی است
نماینده، ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه در نشست درس اخلاق گفت: تمام مالکیت‌های دنیایی فانی است و انسان هیچ یک از اعتبارات دنیا، حتی بزرگترین عمارت‌ها را نمی‌تواند با خود ببرد.


نماینده، ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه در نشست درس اخلاق گفت: تمام مالکیت‌های دنیایی فانی است و انسان هیچ یک از اعتبارات دنیا، حتی بزرگترین عمارت‌ها را نمی‌تواند با خود ببرد.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه