13:13:56 - چهارشنبه 26 دسامبر 2018
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون المپیادهای علمی تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳ دی‌ماه
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون المپیادهای علمی تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳ دی‌ماه
کرمانشاه (پانا) – مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، در جلسه تقدیر از فعالان عرصه سوادآموزی، ارتقای سطح سواد در استان را نتیجه حمایت دستگاه‌های مشارکت‌پذیر دانست و تسریع روند آموزش را امری ضروری عنوان کرد. مجید یزدانپناه، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در جلسه تقدیر از فعالان عرصه سوادآموزی که در

کرمانشاه (پانا) – مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، در جلسه تقدیر از فعالان عرصه سوادآموزی، ارتقای سطح سواد در استان را نتیجه حمایت دستگاه‌های مشارکت‌پذیر دانست و تسریع روند آموزش را امری ضروری عنوان کرد. مجید یزدانپناه، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در جلسه تقدیر از فعالان عرصه سوادآموزی که در سالن جلسات اداره کل با حضور روحانیان معظم، مدیران کل و معاونان ادارات و دستگاههای مشارکتپذیر به مناسبت نکوداشت هفته سوادآموزی برگزار گردید، گفت: ارتقای سطح سواد در استان، نتیجه حمایت دستگاههای مشارکتپذیر است. وی افزود: عملکرد حوزه معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که از طرف باقرزاده، معاون وزیر و رییس سازمان نهضت سوادآموزی در ۱۶ شاخص کمی و کیفی به استاندار اعلام و ابلاغ گردید، کسب رتبه خوب و قابل تقدیر بود که این موفقیت مدیون و مرهون حمایتهای اعضای شورای پشتیبانی استان، بهبود کیفیت، انسداد مبادی بیسوادی، ستاد امتحانات، شورای معاونان، فرهنگیان، دستگاههای مشارکتپذیر، ادارات آموزش و پرورش شهرستانها، نواحی و مناطق علیالخصوص حمایتهای همهجانبه استاندار، به عنوان رییس شورای پشتیبانی میباشد که اصلیترین مطالبه وی، ارتقای سطح سواد در استان است. این مقام ﻣﺴئول آموزش و پرورش، برنامهریزی را یکی از وظایف مهم و حیاتی هر سازمان و اداره عنوان کرد و افزود: این امر، نقش بسیار مهمی در موفقیت و پیشرفت سازمانها و کارآیی و اثربخشی نیروها دارد. مجید یزدانپناه در این جلسه ادامه داد، اصلیترین رمز موفقیت حوزه معاونت سوادآموزی در سال جاری، برنامهمحوری و ایجاد تعاملات درون و برون سپاری و استفاده بهینه از پتانسیل ادارات تاثیرگذار طرف مشارکت در استان است و از همه آحاد مردم علیالخصوص اصحاب تعلیم و تربیت و فرهنگیان تقاضا داریم که با عزمی جدی در ریشهکنی بیسوادی در استان، آموزش و پرورش و معاونت سوادآموزی را یاری رسانند. این مقام ﻣﺴﺆول آموزش و پرورش، برنامهریزی را یکی از وظایف مهم و حیاتی هر سازمان و اداره عنوان کرد و افزود: این امر، نقش بسیار مهمی در موفقیت و پیشرفت سازمانها و کارآیی و اثربخشی نیروها دارد. بیتردید تلاش مدیران بدون توجه به ﻣﺴﺄله برنامهریزی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. البته برنامهای موجب موفقیت و پیشرفت سازمان میگردد که اصولی، منطقی و مناسب با امکانات و شرایط سازمان طراحی شده باشد که حوزهی سوادآموزی در این زمینه، کارهای قابل توجهی انجام دادهاست. مدیر کل آموزش و پرورش استان خاطر نشان کرد: در حوزه معاونت سوادآموزی علاوه بر آموزش سواد پایه که اساس فعالیتها بوده، در بخشهای مختلف، آموزشهای گوناگونی به جامعهی هدف ارائه شدهاست. وی توسعه فعالیتهای کمی با هدف ریشهکنی بی­سوادای در جامعه هدف را با استفاده از اطلاعات آماری سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از دیگر اقدامات سوادآموزی عنوان کرد و افزود: تمام تلاش مجموعهی آموزش و پرورش، بستن مبادی بیسوادی و ریشهکنی بیسوادان است. مجید یزدانپناه، تعامل با گروههای گوناگون برای رسیدن به نتیجه دلخواه را امری اجتنابناپذیر خواند و گفت: در این راستا، بهرهگیری از خرد جمعی و استفاده از ایدههای ناب و خلاق جهت پیشبرد اهداف سوادآموزی، همواره مورد توجه بوده و تعامل با اصحاب تعلیم و تربیت و اساتید دانشگاه و حوزه در راستای انجام پژوهشهای مرتبط صورت گرفتهاست. وی در بخش پایانی سخنان خود، همکاری و گروهی کار کردن را لازمهی رسیدن به قلههای موفقیت عنوان کرد و افزود: همانطور که مقام معظم رهبری و رییس جمهور بر اهمیت سوادآموزی ﺗﺄکید ویژه دارند، ما نیز باید خود را ملزم به تلاش شبانهروزی در این زمینه کرده و فعالیتهای خود را متناسب با نیازهای سوادآموزان، دستهبندی کنیم.

خبر جدید  کرمانشاه قبل از بحران، سیل را کنترل کرد

سواد آموزی مجید یزدان پناه مدیرکل آموزش و پرورش
منبع :: http://www.pana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه