19:46:23 - سه‌شنبه 28 مه 2019
تمرکز زدایی از رویدادهای فرهنگی استان کرمانشاه/ بوستان مفاخر فرهنگی ساخته می‌شود
تمرکز زدایی از رویدادهای فرهنگی استان کرمانشاه/ بوستان مفاخر فرهنگی ساخته می‌شود
مدیرکل ارشاد استان کرمانشاه گفت: در ۲ سال گذشته برگزاری رویدادهای فرهنگی با محوریت شهرستان‌ها اولویت اصلی اداره ارشاد بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حجتالاسلام رحیم جعفری با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه در حوزه فرهنگ و ارشاد استان باید حوزه فرهنگ عمومی کرمانشاه را تقویت کنیم، اظهار داشت: تعداد رویدادهای فرهنگی استان کرمانشاه از لحاظ کمیت کاهش پیدا نکرده است.

جعفری با اشاره به انجام آسیبشناسی رویدادهای فرهنگی گفت: رویدادهای فرهنگی در دوره گذشتهدر قالب همایش و با هزینههای مختلف فقط در شهر کرمانشاهبرگزار میشدکه با وجود هزینه هنگفت بازتاب فرهنگی مهمی در جامعه نداشت و در همایشها نیز از فرد یا افراد خاصی بهعنوان سخنران تجلیل میشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در رویکرد سالهای گذشته بقیه استان کرمانشاه مشمول رویداد فرهنگی نبودو کار فرهنگی در آنها تعطیل بود، بیان کرد: به منظور رفع دو مشکل هزینه و تمرکز در مرکز استان، رویکرد جدیدی در برگزاری رویدادهای فرهنگی اتخاد شد.

جعفری با اشاره به اینکه در رویکرد نخستگفتیم چرا استان باید تعطیل شود و رویکرد شهرستان محوری را اولویت خود قرار دادیم، افزود: در دورههای قبلی مدیریت هیچ رویداد فرهنگی در شهرستانها برگزار نمیشد ورویدادهای فرهنگی تنها مختص شهر کرمانشاه بود وبا این رویکرد شهرستانها ازانزوای فرهنگی خارج شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد اعتبارات فرهنگی استان را با برنامه در شهرستانها هزینه کردهایم، گفت: در هر یک از شهرستان یک تا سه برنامه شاخص و محوری با رویکرد فرهنگی انجام شده و ۵۰ درصد هزینه را خود شهرستان متقبل و نیمی دیگر را اداره کل پرداخت کرده است.

افتتاح خانههای هنری در شهرستانهای استانکرمانشاه

وی بومیگرایی و تقویت برنامههای فرهنگی شهرستانها را از اولویتهای کاری فرهنگ و ارشاد عنوان کرد و افزود: استان کرمانشاه با وجودپیشینه و تاریخ غنی که دارد به ظرفیتهای فرهنگی آن توجه چندانی نشده است و در این راستا از ابتدای شروع به کار افتتاح چهار خانه هنری سنتی استان در دستور کار قرار گرفت.

جعفری اظهار کرد: راهاندازی خانه تنبور در گهواره، خانه دف در اورامانات، خانه مور در هرسین و خانه هوره در اسلامآباد غرب در دستور کار قرار گرفت کههمگی این خانههای هنری سنتیافتتاح شده است.

وی با بیان اینکه راهاندازی این خانهها در راستای هویتسازی و توجه به ظرفیتهای بومی و تاریخی و آیینی استان است، گفت: تا پیش از این عمده برنامههای فرهنگی در مرکز استان و شهر کرمانشاه متمرکز بود و عملاً شهرستانها در این زمینه تعطیل بودند و برای همین سعی کردیم تمرکززدایی کرده و برنامهها را به دل شهرستانها ببریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: اکنون در هر شهرستان حداقل دو تا سه برنامه فرهنگی اجرا میشود و برخلاف روال سالهای گذشته سعی کردیم بیش از ۵۰درصد اعتبارات فرهنگی استان را به شهرستانها بدهیم.

خبر جدید  حماسه به‌یاد ماندنی ملت در یوم‌الله ۹ دی؛ طنین "مرگ بر فتنه‌گر" از دیار میرزا کوچک‌خان تا بام ایران

وی افزود: شاید یکی از دلایلی که برای کمکاری ارشاد مطرح میشود این باشد که برنامهها به صورت متمرکز در کرمانشاه برگزار نمیشود، اما به واقع ما گستره کاری خود را افزایش دادهایم و تمام شهرستانها در اجرای برنامههای فرهنگی سهیم شدهاند.

وی با اشاره به اینکه احیا هویت تاریخی، بومی و منطقهای هر شهرستان رویکرد اصلیدر برنامههای فرهنگی است، عنوان کرد: به طور مثال برای شهرستان پاوه و ثلاث باباجانی یکبرنامه تعریف کردیم که هویت تاریخی این شهرستان را نمایان کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به احیا هویت فرهنگی و تاریخی استان در قالب این فعالیتها، عنوان کرد: رویدادهای فرهنگی متناسب با شرایط اقلیمی، تاریخی، فرهنگی، زبان و قومی هرشهرستان برنامهریزی شده است.

وی با بیان اینکهجشنواره آوای کهن تنبور در دالاهو برنامهریزی شد زیرا این شهرستان مهد تنبور است، بیان کرد: استاد علیاکبر مرادی برای این جشنواره یک میلیارد سرمایه اختصاص دادو خانه تنبور را راهاندازی کرد کهاین خانه در سال ۹۶ افتتاح شد.

جعفری با بیان اینکه برای این حوزه جشنواره هم تعریف شده تا هویت فرهنگی، تاریخی و مذهبی این منطقه در این جشنواره در نظر گرفته شود، گفت: ۱۰ نفر استاد درجه یک موسیقی ایراندر افتتاح و اختتامیه این جشنواره حضور داشتند و یک کار با کیفیت علمی در آنجا انجام شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در پاوه خانه دف و سیاهچمانه راهاندازی شد، گفت: میدانی در پاوه به نام دف راهاندازی و بزرگترین نماد دف دنیا ساخته و در میدان نصب شده است.

جعفری با اشاره به اینکه در شهرستانهای جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی مشابهکار پاوه انجام شده است، گفت: در شهرستان هرسین خانه مور راهاندازی شده زیرا خواستگاه مور در شهرستان هرسین است وخانه هور در شهرستان اسلامآباد غرب راهاندازی و همه اینها یک کار برنامهریزی شده، هدفدار و با رویکردهای نوین تاریخی، پژوهشی و علمی است.

وی با بیان اینکه در مرکز استان در دو سال اخیر بسیاری از انجمنهای فرهنگی و هنریفعال شدهاند، بیان کرد: دو رویداد فرهنگی بزرگ در استان از جمله نمایشگاه بزرگ کتاب و رویدادهای فجر برگزار شد که برای نخستین بار در سال گذشته شعر فجر، موسیقی فجر، تئاتر فجر و فیلم فجر را در استان برگزار کردیم و استان کرمانشاه فجرباران شد.

٥? درصد مجوزهای کنسرت مربوط به "موسیقی سنتی" است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تقویت موسیقی سنتی رااز دیگر اولویتهای کاری خود عنوان کرد و افزود:در سالهای گذشته موسیقی سنتی به حاشیه رفته بود و تلاش ما احیای دوباره این نوع موسیقی در استان بود و در همین راستا مقرر کردیم به ازای هر کنسرت پاپ دو تا سه کنسرت موسیقی سنتی برپا شود.

خبر جدید  واردات کالا از گمرکات استان کرمانشاه ۱۱ درصد کاهش یافت

وی افزود: دردو سال گذشته یکی از اولویتهای فرهنگ و ارشاد کرمانشاه در کنار ارائه مجوز برای تولیدات فرهنگی به تشکلها، تقویت موسیقی سنتی بوده است و حتی اگر رایگان هم شده خواستار اجرای این نوع موسیقیبرای نهادینه شدن در جامعه بودهایم و بخش عمدهای از موسیقیهایی که در بهمنماه در جشنواره موسیقی فجر اجرا شد از نوع موسیقی سنتی بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰درصد مجوزهای کنسرت صادر شده در استان کرمانشاه مربوط به موسیقی سنتی است.

جعفری با بیان اینکه موسیقی سنتی اساس و پایه فرهنگ ایرانی است گفت: تقویت این نوع موسیقی در دستور کار قرار دارد و عمده تبلیغات سطح شهر هم مربوط به کنسرتهای موسیقی سنتی و بومی و محلی است.

بوستان مفاخر و مشاهیر فرهنگی استان کرمانشاه ساخته میشود

جعفری با اشاره به اینکه یکی از انتظارات دستگاههای اجرایی برگزاری کنگره مشاهیر و مفاخر است که برگزاری آن در دستور کار قرار داردگفت: این رویکرد الگویی برای سایر دستگاهها از جمله شهرداری شده است کهبه طور مثال شهرداری کرمانشاه به دنبال طراحی و ساخت بوستان مفاخر و مشاهیر استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه اکنون شهرداری به دنبال تعیین پارک مفاخر و مشاهیر است، بیان کرد: ۱۵ نفر از مفاخر را هم شهرداری مشخص کرده تا نمادهای آن در پارک جانمایی شودو در و سال گذشته بیش از ۴۰ نفر از مفاخر استان کرمانشاه تجلیل شدند.

آمادگی ارشاد برای تقویت فرهنگ عمومی

جعفری در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامات غیرفرهنگی همچون کلیپ موسیقی مبتذل در مدارس نتیجه کمکاری در عرصه فرهنگی است؟ گفت: گفت: مشکلات کلی فرهنگ به حوزه فرهنگ عمومی و نه به مأموریتهای دستگاههای اجرایی برمیگردد.

وی با اشاره به مشکلات فرهنگی به وجود آمده در مدارس عنوان کرد: اگر از ابتدا و در دوران ابتدایی بین خانواده، دانشآموزان و مدارس پیوند قوی، معنادار و برنامهریزی شده ایجاد کنیم به طور قطع مشکلاتی که اکنون در حوزه فرهنگ در برخی مدارس اتفاق میافتد رخ نمیداد.

جعفری با بیان اینکه باید رویکرد دستگاههای فرهنگی در حوزه فرهنگ با هم هماهنگ شود، بیان کرد: دانشآموز حسش این باشد که همان رویکردی که در خانواده میبیند در آموزش و پرورش هم باشد و پیوند عمیقی بین خانواده و آموزش و پرورش باید وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در صورت تحقق این پیوند دانشآموزان بیمه میشوند، عنوان کرد: متاسفانه اکنون در این مقوله مشکل داریم و هنوز یک کار تشکیلاتی قوی و برنامهدار وجود ندارد و برایتربیت موثر نوجوانان در حوزه فرهنگ استان باید یک برنامهریزی اساسی انجام شود.

خبر جدید  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه: ۹۰ درصد هزینه‌های کرونا توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه حوزه فرهنگ و ارشاد استان آمادگی دارد تا از تمام ابزارهای خود در شورای فرهنگ عمومی برای تقویت پیوند بین خانواده و آموزش و پرورش استفاده کند، گفت: رسانهها با تولیدات فرهنگی میتوانند این حوزه را تقویت کنند.

ضرورت برگزاری جشنواره استانی و فرامرزی مطبوعات در کرمانشاه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاهبا اشاره به ضرورت برگزاری جشنواره مطبوعات استانی و فرامرزی گفت:پیشنهاد برگزاری جشنواره مطبوعات استانی، منطقهای و فرامرزی را دادهایم و امیدواریم این جشنواره امسال در استان کرمانشاه برگزار شود.

جعفری با بیان اینکه انتخابات خانه مطبوعات استان کرمانشاه امسال برگزار میشود، بیان کرد: در سالهای گذشته ارشاد استان خیلی به این قضیه ورود پیدا کرد تا فضا باز شود و افراد موثر در این خانه حضور داشته باشند اماخیلی از افراد ورود پیدا نمیکنند و بنده به خیلی از افراد اصرار کردم که ورود پیدا کنند و باید این افراد بیایند و دیگران را هم تشویق کنند که حضور پیدا کنند تا رأی دهند.

وی با بیان اینکه مسئول اجرایی برگزاری انتخابات خانه مطبوعات، هیئت مدیره این تشکلاست، گفت: اینکه برخی از افراد خانه مطبوعات خود جلسه انتخابات را برگزار میکنند مشکل از آییننامه است اما نظارت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی بر روند برگزاری انتخابات خانه مطبوعات وجود داردو تاکنون با مشکل خاصی برخورد نکردهایم.

جعفری با اشاره به وضعیت کاغذ و گرانیهای اخیر عنوان کرد: در سال گذشته وزارت ارشاد در نیمه اول سال یک سهمیه کاغذ ۴۲۰۰ تومانی قرار داده بود که در مرحله اول کارشناسان ارشاد یک غفلت کردهو اسم استان کرمانشاه را برای این سهمیه نداده بودند و بعد از ابزار ناراحتی ما کارشناسان قول دادند در مرحله بعدی استان کرمانشاه را در اولویتقرار دهند.

وی با بیان اینکه اکنون که در مرحله دومتوزیع سهمیه کاغذ قرار گرفتیمباید استان کرمانشاه در اولویت توزیع قرار میگرفت افزود: اما اکنون کاغذ از گمرک وارد کشور نشده است و وزیر ارشاد در هفته گذشته اعلام کردکاغذ وارد بازار میشود و ما هم اعلام کردیم که همان لیست استان در اولویت قرار بگیرد اما دریافت سهمیه پول میخواهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در پاسخ به این سئوال که آیا نظارتی بر فعالیت رسانهای در این استان وجود دارد یا خیر؟افزود: وضعیت فعالیت، بیمه و کارت خبرنگاران غیرحرفهای بهنشریات واگذار شده است تا نشریات برای خبرنگاران کارت خبرنگاری صادر کنند ودر قانون متاسفانه چیزی دررابطه با نظارت مشخص نشده است.

انتهای پیام / ز


منبع :: تمرکز زدایی از رویدادهای فرهنگی استان کرمانشاه/ بوستان مفاخر فرهنگی ساخته می‌شود

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه