به گزارش گروه خبر خبرگزاریبرنا، «علی لاریجانی»، رییس مجلس،در همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان کرمانشاه که ۱۷ دیماه در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریمهای کنونی که در کشور داریم، اظهار کرد: در بودجه سال آینده تمرکز ویژهای در بخش صادرات خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در بودجه امسال نیز مشوقهایی برای صادرات در نظر گرفته شده بود اما آنطور که باید اجرایی نشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مولفههایی که در بودجه برای حمایت از صادرات در نظر گرفته میشود، باید بهگونهای باشد که فعالان عرصه صادرات پشتیبانی واقعی را احساس کنند.

به گفته لاریجانی، اقداماتی نیز برای افزایش تعاملات اقتصادی با دولت عراق انجام شده و مذاکراتی در این خصوص انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی در کنار صادرات باید توجه ویژهای به تولیدات داخلی نیز داشته باشیم و خلاءهایی را که در این زمینه داریم مرتفع کنیم.

خبر جدید  رعایت مباحث ملی ساختمان تلفات زلزله کرمانشاه را کمتر کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری بانکها و پشتیبانی آنها برای افزایش تولیدات کشور شد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع اشتغال یادآور شد: باید از ظرفیت صادرات و تولیدات داخلی برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم و مجلس نیز در بودجه به این موضوع توجه ویژه دارد.

لاریجانی با تاکید بر لزوم تسهیل روند سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: شرایط باید بهگونهای باشد که سرمایهگذاران نیازمند پوشیدن کفش آهنی و رفتن از این اداره به اداره دیگر نباشند. این امر باعث میشود سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران جذاب شود و انگیزه بیشتری برای پای کار آمدن داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش اطلاعرسانی در زمینه ظرفیتهای سرمایهگذاری و حمایتهایی که از سرمایهگذاران انجام میشود، شد و افزود: متاسفانه در این زمینه کمی نقص داریم.

وی با بیان اینکه کل کشور حامی تفکر سرمایهگذاری است، گفت: قبلا تجاربی در زمینه نشست مسئولان استانها با سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استانهای دیگر کشور داشتهایم که باعث جذب تعدادی از سرمایهگذاران شده است.

خبر جدید  چرا نفر اول انتخابی تیم ملی کنار گذاشته شده است؟/ سرمربی تیم ملی کاراته بانوان پاسخ دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برپایی این همایش اقدامی ارزشمند برای جذب سرمایهگذاران به استان کرمانشاه است که در ایام دفاع مقدس تمامقد پای کار بودند و اکنون استحقاق این را دارند که همه به کمک آنها برویم و شرایط زندگی آبرومند را برای آنها فراهم کنیم.

وی معتقد است استانهای دیگر نیز باید مشابه چنین همایشی را برای استانهای خود برگزار کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته در چنین موقعی همه نگران وضعیت زلزله کرمانشاه بودیم تا مسائل مردم حل شود، خاطرنشان کرد: امروز به مرحلهای رسیدیم که همه گرد هم جمع شدند تا برای آینده کرمانشاه گامهای بلندتری بردارند.

لاریجانی از مزیتهای استان کرمانشاه هم یاد کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین این مزیتها وجود مرز طولانی با کشور عراق هم با بخش اقلیم و هم بخش مرکزی عراق است که در شرایط کنونی تحریم میتوان از این فرصت به خوبی استفاده کرد.

خبر جدید  مشکل حمل یکسره کالا به عراق حل بزودی می شود

وی گفت: کرمانشاه در زمینه ارتباطات هوایی، حملونقل ریلی، آثار تاریخی، قرار گرفتن در مسیر عتبات عالیات، صنایع، کشاورزی، گیاهان دارویی، سدها و غیره نیز ظرفیتهای زیادی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از موقعیت خوب جغرافیایی استان کرمانشاه هم یاد کرد که در مسیر جاده قدیم ابریشم قرار داشته و هماکنون نیز شرق را به غرب و شمال غرب را به جنوب غرب متصل میکند.

لاریجانی در پایان تاکید کرد: در مجلس آماده حمایت از کرمانشاه هستیم و نتیجه این همایش و پیشنهاداتی که در حوزه سرمایهگذاری برای کرمانشاه مطرح میشود را تا جایی که بتوانیم حمایت خواهیم کرد.