۱۲:۳۰:۳۸ - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
تمسک به قرآن موجب رفع مشکلات است
تمسک به قرآن موجب رفع مشکلات است
گروه فعالیت‌های قرآنی- رئیس اداره اوقاف ناحیه دو کرمانشاه با بیان اینکه امروز وظیفه داریم قرآن را آنگونه که در شأن و جایگاه آن است معرفی کنیم، گفت: با انس و الفت با قرآن قطع به یقین بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- رئیس اداره اوقاف ناحیه دو کرمانشاه با بیان اینکه امروز وظیفه داریم قرآن را آنگونه که در شأن و جایگاه آن است معرفی کنیم، گفت: با انس و الفت با قرآن قطع به یقین بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه