۱۱:۲۶:۴۴ - پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
تمهیدات ویژه وزارت بهداشت برای مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
تمهیدات ویژه وزارت بهداشت برای مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بمنظور برقراری شرایط عادی در مناطق زلزله زده در حوزه بهداشت ودرمان به دستور وزیر بهداشت ودرمان تمهیداتی ویژه اندیشیده شده است.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بمنظور برقراری شرایط عادی در مناطق زلزله زده در حوزه بهداشت ودرمان به دستور وزیر بهداشت ودرمان تمهیداتی ویژه اندیشیده شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه