۱۱:۲۳:۲۴ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
تهیه سند گردشگری استان‌های منطقه چهار کشور
تهیه سند گردشگری استان‌های منطقه چهار کشور
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری باتهیه سند گردشگری استان‌های منطقه چهار می‌توان برای رونق گردشگری برنامه ریزی کرد.


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری باتهیه سند گردشگری استان‌های منطقه چهار می‌توان برای رونق گردشگری برنامه ریزی کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه