۱۱:۰۲:۰۹ - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
توانمندسازی دانشجویان و کارآفرینی از اهداف انجمن زبان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است
توانمندسازی دانشجویان و کارآفرینی از اهداف انجمن زبان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است
دبیر انجمن زبان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: هدف اصلی ما از تشکیل این انجمن توانمندسازی، آموزش و تقویت زبان انگلیسی و در ادامه آن کارآفرینی و درآمدزایی برای دانشجویان است.


منبع :: http://snn.ir
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه