11:02:09 - دوشنبه 7 ژانویه 2019
توانمندسازی دانشجویان و کارآفرینی از اهداف انجمن زبان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است
توانمندسازی دانشجویان و کارآفرینی از اهداف انجمن زبان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است
دبیر انجمن زبان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: هدف اصلی ما از تشکیل این انجمن توانمندسازی، آموزش و تقویت زبان انگلیسی و در ادامه آن کارآفرینی و درآمدزایی برای دانشجویان است.


منبع :: http://snn.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه