۱۱:۴۷:۱۹ - دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
توانمند سازی از نوع بومی مهمترین کار جهاد دانشگاهی
توانمند سازی از نوع بومی مهمترین کار جهاد دانشگاهی
مدیرکل دفترآموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت:موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه با طراحی درست، بازاریابی را در کنار بازارسازی اجرا کرده است.


مدیرکل دفترآموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت:موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه با طراحی درست، بازاریابی را در کنار بازارسازی اجرا کرده است.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه