۱۵:۳۹:۳۳ - پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
توزیع گوشت گرم گوسفندی به نرخ دولتی در شهر کرمانشاه
توزیع گوشت گرم گوسفندی به نرخ دولتی در شهر کرمانشاه
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان از توزیع گوشت گرم گوسفندی وارداتی در سطح شهر کرمانشاه خبر داد.


مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان از توزیع گوشت گرم گوسفندی وارداتی در سطح شهر کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه