۱۲:۲۲:۲۴ - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
توسعه اجتماعی اقتصادی در گرو توسعه فرهنگی
توسعه اجتماعی اقتصادی در گرو توسعه فرهنگی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: محیط کسب وکار فرهنگی بایدبهبود یابد تا فرصت‌های بیشتری را برای کسب و کار فرهنگی ایجاد کنیم.


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: محیط کسب وکار فرهنگی بایدبهبود یابد تا فرصت‌های بیشتری را برای کسب و کار فرهنگی ایجاد کنیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه