۱۰:۱۶:۴۳ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
توسعه باید فراگیر باشد، توزیع سلیقه‌ای اعتبارات ممنوع
توسعه باید فراگیر باشد، توزیع سلیقه‌ای اعتبارات ممنوع
نشست شو‌رای برنامه ریزی استان صبح امروز در سر سرای تدبیر استانداری کرمانشاه با حضور اعضاء دائمی آن برگزار شد


نشست شو‌رای برنامه ریزی استان صبح امروز در سر سرای تدبیر استانداری کرمانشاه با حضور اعضاء دائمی آن برگزار شد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه