۱۵:۴۲:۳۹ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
توسعه کشاورزی کرمانشاه در گروی اجرای سامانه سردسیری
توسعه کشاورزی کرمانشاه در گروی اجرای سامانه سردسیری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: اجرای سامانه سردسیری در کرمانشاه یکی از بهترین سیاست‌ها برای توسعه بخش کشاورزی است زیرا با آبی کردن مزارع می‌توان دشت‌های روانسر، کوزران، ماهیدشت و میان دربند را احیا کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: اجرای سامانه سردسیری در کرمانشاه یکی از بهترین سیاست‌ها برای توسعه بخش کشاورزی است زیرا با آبی کردن مزارع می‌توان دشت‌های روانسر، کوزران، ماهیدشت و میان دربند را احیا کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه