15:36:17 - سه‌شنبه 15 مه 2018
توطئه ۴۰ ساله دشمنان و مستکبران کم نشده است
توطئه ۴۰ ساله دشمنان و مستکبران کم نشده است
نیروهای مسلح در طول تاریخ برای سرفرازی و سر بلندی کشور نقش آفرینی کرده اند. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  زکات از واجبات مالی دین اسلام است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه