14:42:25 - چهارشنبه 11 مارس 2020
تولید سه هزار لیتر آب مقطر در نیروگاه برق بیستون کرمانشاه
تولید سه هزار لیتر آب مقطر در نیروگاه برق بیستون کرمانشاه
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون از تولید سه هزار لیتر آب مقطر در نیروگاه برق بیستون کرمانشاه خبر داد .

بر چسب ها:بانک پاسارگاد
اخبار ویژه