۱۱:۴۲:۲۸ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تکلیف مشمولان استخدامی باید روشن باشد
تکلیف مشمولان استخدامی باید روشن باشد
هوشنگ زندی معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: طبق ماده ۶۲ قانون وظیفه عمومی باید تکلیف خدمت سربازی کلیه افرادی که به استخدام دولت و یا مراکز و موسسات در می آیند روشن باشد.


هوشنگ زندی معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: طبق ماده ۶۲ قانون وظیفه عمومی باید تکلیف خدمت سربازی کلیه افرادی که به استخدام دولت و یا مراکز و موسسات در می آیند روشن باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه