۱۱:۲۴:۱۳ - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
تیمی متشکل از پژوهشگران دانشگاه‌ها برای رفع مشکلات کرمانشاه ایجاد شود/ آفت بزرگ پژوهش در ایران، دولتی بودن بودجه آن است
تیمی متشکل از پژوهشگران دانشگاه‌ها برای رفع مشکلات کرمانشاه ایجاد شود/ آفت بزرگ پژوهش در ایران، دولتی بودن بودجه آن است
معاون پژوهشی دانشگاه پیام‌نور استان کرمانشاه گفت: برای رفع مشکلات استان باید تیمی متشکل از پژوهشگران دانشگاهی تشکیل شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فرامرز سهیلی،معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه بر لزوم انجام کارگروهی و هماهنگ برای رفع مشکلات و نیازهای جامعه تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم شرایط را در استان بگونهای فراهم کنیم که دستگاههای مختلف نیازهای اولویت دار خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند و این سازمان نیز با تشکیل تیمی متشکل از پژوهشگران دانشگاههای استان به بررسی و پژوهش درخصوص راهکارهای رفع این مشکلات بپردازد، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و کارهای بنیادینی درکرمانشاه انجام میگیرد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر دانشگاههای کرمانشاه هرکدام به صورت جداگانه پژوهشهای تقاضا محور دستگاهها و صنایع استان را انجام داده و گاها از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی یکدیگر استفاده میکنند، اظهارکرد: موانعی از نظر بودجه این دانشگاهها وجود دارد که امکان اینکه بخواهند یک ستاد مشترک تشکیل داده و به مشکلات سازمانها و صنایع استان از طریق پژوهش ورود کنند را ناممکن میکند، لذا تشکیل تیمی از پژوهشگران دانشگاهی زیرنظر سازمان برنامه و بودجه یک راهکار مناسب است.

معاون پزوهشی دانشگاه پیام نور کرمانشاه در ادامه آفت بزرگ پژوهش در ایران را دولتی بودن بودجه آن دانست و گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد از بودجه پژوهش کشور از بخش دولتی و تنها پنج درصد از آن مربوط به بخش خصوصی و یا خصولتی است، درحالیکه درکشوری همانند ژاپن ۹۵ درصد بودجه پژوهش خصوصی و تنها پنج درصد دولتی است.

وی تصریح کرد: زمانی که بخش خصوصی برای پژوهش اعتبار میدهد، انتظار دارد بابت هزینهای که میکند خروجی دریافت کند، اما در بخش دولتی چنین مسئلهای وجود ندارد و تنها اعتبار صرف میشود، بدون آنکه پیگیری چندانی برای نتایج آن انجام گیرد.

سهیلی متذکرشد: این مشکل همانند یک بیماری در تمام دانشگاههای ایران رواج دارد و تنها منحصر به یک یا دو دانشگاه نیست.

وی در ادامه فعالیتهای پژوهشی دانشگاه پیام نور کرمانشاه را بالاتر از میانگین دانشگاههای پیام نور کشور دانست و گفت: به منظور توسعه حوزه پژوهش در نظر داریم تا سال آینده یک شرکت دانش بنیان و دو مرکز رشد را برای اولین بار در دانشگاه پیام نور کرمانشاه راه اندازی کنیم.
منبع :: http://snn.ir
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه