۱۰:۳۰:۲۵ - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
ثبت ۱۰۳ پرونده الکترونیکی تشکل‌های دینی صحنه در سامانه طوبی
ثبت ۱۰۳ پرونده الکترونیکی تشکل‌های دینی صحنه در سامانه طوبی
گروه معارف – رابط تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی صحنه گفت: ۱۰۳ پرونده الکترونیکی تشکل‌های دینی شهرستان صحنه در سامانه طوبی تشکیل شد.


گروه معارف – رابط تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی صحنه گفت: ۱۰۳ پرونده الکترونیکی تشکل‌های دینی شهرستان صحنه در سامانه طوبی تشکیل شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه