۱۵:۲۵:۱۸ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
جانباز«نعمت اله زرانگر» به شهدا پیوست
جانباز«نعمت اله زرانگر» به شهدا پیوست
جانباز «نعمت اله زرانگر» پس از سالها تحمل رنج ناشی از مجروحیت صبح امروز دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدیش پیوست.


جانباز «نعمت اله زرانگر» پس از سالها تحمل رنج ناشی از مجروحیت صبح امروز دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدیش پیوست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه