۸:۵۹:۰۹ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
جداسازی آب شرب و بهداشت از مسائل مهم در کشور است
جداسازی آب شرب و بهداشت از مسائل مهم در کشور است
از محل هشت پروژه‌ای که امروز مورد بازدید قرار گرفت، بهره‌برداری یا شروع عملیات اجرایی امکانی فراهم شده است.

از محل هشت پروژه‌ای که امروز مورد بازدید قرار گرفت، بهره‌برداری یا شروع عملیات اجرایی امکانی فراهم شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه