۱۵:۵۵:۳۲ - پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
جرائم در کرمانشاه ۴ درصد کاهش داشته است/ بزرگ‌ترین عامل بروز جرم، عدم مهارت در کنترل هیجانات است
جرائم در کرمانشاه ۴ درصد کاهش داشته است/ بزرگ‌ترین عامل بروز جرم، عدم مهارت در کنترل هیجانات است
محمدحسین صادقی گفت: در مقایسه با سال گذشته جرائم در کرمانشاه ۴ درصد کاهش داشته و این در حالی است که بزرگ‌ترین عامل بروز جرم، عدم مهارت در کنترل هیجانات محسوب می شود.

محمدحسین صادقی گفت: در مقایسه با سال گذشته جرائم در کرمانشاه ۴ درصد کاهش داشته و این در حالی است که بزرگ‌ترین عامل بروز جرم، عدم مهارت در کنترل هیجانات محسوب می شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه