۱۰:۴۷:۴۵ - چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
جشنواره اسب اصیل کرد در شهرستان صحنه برگزار می‌شود
جشنواره اسب اصیل کرد در شهرستان صحنه برگزار می‌شود
شهرستان صحنه از چهار دهستان تشکیل شده کهاین دهستان‌ها تقریباً ۱۹ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است .

شهرستان صحنه از چهار دهستان تشکیل شده کهاین دهستان‌ها تقریباً ۱۹ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه