۱۳:۵۴:۳۹ - پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
جشنواره «غذا و هنر آشپزی ایرانی»
جشنواره «غذا و هنر آشپزی ایرانی»
جشنواره گردشگری «غذا و هنر آشپزی ایرانی» در محل پارک شاهد شهر کرمانشاه با رقابت آشپز‌های حرفه‌ای و مردمی شروع‌به‌کار کرد.


جشنواره گردشگری «غذا و هنر آشپزی ایرانی» در محل پارک شاهد شهر کرمانشاه با رقابت آشپز‌های حرفه‌ای و مردمی شروع‌به‌کار کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه