۱۵:۴۴:۱۳ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
جشنواره فرهنگی ورزشی جهادگر
جشنواره فرهنگی ورزشی جهادگر
مسئول روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: با فرا رسیدن سی وهشتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی جشنواره فرهنگی- ورزشی ویژه جهادگران و خانواده هایشان برگزار می‌شود.


مسئول روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: با فرا رسیدن سی وهشتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی جشنواره فرهنگی- ورزشی ویژه جهادگران و خانواده هایشان برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه