۱۰:۲۲:۲۲ - جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷
جشن‌های زیر سایه خورشید در ایران و ۳۰ کشور جهان برگزار می‌شود
جشن‌های زیر سایه خورشید در ایران و ۳۰ کشور جهان برگزار می‌شود
فرهنگ زیارت از راه دور یک پیشینه دیرینه است و میزبان ویژه خدام قرارگاه غرب ارتش در هتل گلایول کرمانشاه می‌باشد

فرهنگ زیارت از راه دور یک پیشینه دیرینه است و میزبان ویژه خدام قرارگاه غرب ارتش در هتل گلایول کرمانشاه می‌باشد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه