۱۷:۴۲:۲۴ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
جشن عبادت دانش‌آموزان دبستان حدیث سرپل‌ذهاب برگزار شد
جشن عبادت دانش‌آموزان دبستان حدیث سرپل‌ذهاب برگزار شد
گروه معارف- به‌همت جمعیت بانوان فرهیخته مازندران جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر دبستان حدیث شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.


گروه معارف- به‌همت جمعیت بانوان فرهیخته مازندران جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر دبستان حدیث شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه